Buz Çözücü Solüsyon

Ekonomik ve Çevreci Buz Çözücü Solüsyon

Kış mevsimi, karlanma ve buzlanma sorununu da beraberinde getirdi. Günümüzde karayolları ve belediyelerimiz bu sorunu tuz kullanarak çözmeye çalışmaktadır. Uygulama açısından hayli zahmetli olan tuz hem asfalta zarar vererek ömrünü azaltmakta hem de etkisini en fazla birkaç saat gösterebilmektedir.

EGE EKOBİO olarak karlanma ve buzlanma sorunlarına karşı mücadelenizde çevreci, ekonomik, kullanımı kolay, hiçbir zemine zarar vermeyen, en az 36 saat etkili ve maliyet açısından tuz ile rekabet edebilecek bir solüsyon öneriyoruz. Bu sayede halk sağlığı ve güvenliğine zarar vermeden, karlanma ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazaları en aza indirebilmek adına ekonomik ve çevreci buz çözücü solüsyonumuz ile katkı sağlamak istiyoruz.

Buz Çözücü Solüsyon

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLARI

• -40 °C sıcaklıklarda etkili olur.

• Metallere ve asfalta korozyonu çok düşüktür. Karayolları için güvenlidir.

• FAA spesifikasyonlarını karşılar.

• Buz çözme hızlıdır. En kısa sürede yol kullanıma açılır.

• Su ve bitki canlıları için toksik değildir. Çok düşük sıcaklıklarda dahi BOİ düşüktür.

• Yol üzerinde 36 ile 48 saat arası etkili olacak ve eğimli yüzeylerde kalacak viskozitededir. Böylelikle daha az sayıda uygulama gerektirir.

• Glikol ve türevlerini içermez, yolda kayganlık yapmaz.

• Yanıcı değildir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE SAKLAMA KOŞULLARI

30-210 Kg plastik vr. 1100 Kg IBC

KULLANIM TALİMATLARI

Döner diskli veya sprey bar ekipmanlar ile uygulanabilir. Ekipman materyalleri için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yoldaki kar kalınlığı 4 cm'yi geçmişse ürünün konsantrasyonunu düşüreceğinden öncelikle karın temizlenmesi, sonra uygulama yapılması önerilir. Aksi takdirde ikinci bir uygulama daha yapılması gerekmektedir.

ÖNERİLEN UYGULAMA ORANLARI

Islak ve nemli kaldırıma : 15 g/m²

Islak veya nemli asfalt, beton : 15 g/m²

Dondurucu yağmurlarda : 25 g/m²

(Buzlanmayı önleyici uygulama şartları - Uygulama oranı)

Buzlanmış yollarda buz çözme amaçlı olarak -12 °C ile 0 °C arasındaki sıcaklıklarda;

• İnce buz oluşmuş ise 80 gr/m²

• 2,5 cm'ye kadar kalınlıklardaki buzlanmalarda 250 gr/m²

• Buzlanma ihtimali olan yollarda buz önleyici olarak 50 gr/m² uygulanır.

İlk uygulamadan sonra kar yağışı devam ediyorsa kimyasalın derişimi düşeceğinden periyodik olarak uygulamanın tekrarlanması gerekecektir.